Loading...
Hi, How Can We Help You?
  • تهران-اقدسیه
  • 40220448-50
  • ایمیل روابط عمومی: info@canada724.ca

کارآفرینی در استان ساسکاچوان کانادا

جهت مهاجرت به کانادا می توانید در برنامه کارآفرینی استان سسکچوان شرکت کنید. در این برنامه بایستی در استان ساسکچوان ساکن شده و یک کسب و کار جدید را در استان راه اندازی و مدیریت نموده و یا کسب و کاری موجود را خریداری نموده و در آن مدیریت فعال داشته باشید.

شرایط مورد نیاز برنامه کارآفرینی استان ساسکچوان:

  • اثبات داشتن اموال و دارایی (متقاضی و همسر) به ارزش حداقل ۵۰۰ هزار دلار کانادا (محاسبه با دلار دولتی کانادا)
  • اثبات داشتن سابقه مدیریت ارشد مرتبط، حداقل ۳ سال طی ۱۰ سال گذشته
  • سرمایه گذاری در کسب و کار هدف در شهر Regina یا Saskatoon حداقل ۳۰۰ هزار دلار کانادا و در مناطق دیگر استان حداقل ۲۰۰ هزار دلار کانادا
  • مالکیت حداقل ۳۳.۳۳% کسب و کار هدف و مدیریت روزانه آن در استان سسکچوان توسط متقاضی
  • اگر کسب و کار جدید در دو شهر مهم فوق الذکر راه اندازی شده باشد، بایستی حداقل دو شغل جدید برای کانادایی ها ایجاد نمود. در صورت خرید یک کسب و کار موجود در این دو شهر، بایستی مشاغل موجودِ کسب و کار ابقاء شوند.
  • شرکت در مصاحبه احتمالی استان (حضوری در استان و یا بصورت اینترنتی)
  • الزام به انجام سفر تحقیقاتی به استان، در صورت خرید یک کسب و کار موجود

بعد از اجرا نمودن و پیاده سازی مفاد توافق نامه بین متقاضی و استان، مجوز اقدام برای دریافت اقامت دائم برای متقاضی و خانواده وی صادر خواهد شد.

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید با کارشناسان خبره سازمان مهاجرتی تدبیرساز در تماس باشید.

جهت بررسی سریع و کارشناسی شرایط مهاجرتی خود، فرم ارزیابی اقامت دائم در وب سایت canada724.ca را تکمیل و ارسال نمائید. در اولین فرصت با شما تماس گرفته خواهد شد.

Call Now Button02140220450