Loading...
Hi, How Can We Help You?
  • تهران-اقدسیه
  • 40220448-50
  • ایمیل روابط عمومی: info@canada724.ca

کارآفرینی در استان کبک کانادا

استان کبک نیز مانند بقیه استان های کانادا برنامه های کارآفرینی فعال دارد. دو برنامه کارآفرینی نسبتا” جدید در استان کبک تدوین و معرفی شده اند:

الف- برنامه کارآفرینی کبک بصورت مستقل

ب- برنامه کارآفرینی کبک با داشتن حمایت از مراکز داخلی استان کبک

جهت هردو این برنامه ها مهلت زمانی برای ارسال درخواست متقاضی در هر سال تعریف می شود. علاوه بر مهلت زمانی، این دو برنامه دارای سهمیه بندی نیز می باشند. یعنی با اتمام ظرفیت تعریف شده برای هر کدام، پذیرش درخواست متقاضیان متوقف می شود.

نکته: اگر متقاضی مدارک لازم جهت اثبات داشتن توانایی مهارت زبان فرانسه در حد متوسط پیشرفته (نمرات  B2در مهارت های speaking و listening) ارائه نماید، از سهمیه بندی فوق الذکر مستثنی می باشد و می تواند در هر زمان از مهلت زمانی تعریف شده اقدام نماید.

بر اساس قوانین جدید استان کبک، متقاضی بهمراه همسر و فرزندان بالای ۱۸ سال خود بایستی در آزمون ارزش های استان شرکت نمایند.

جهت هردو برنامۀ مهاجرتی فوق الذکر، متقاضی بعد از طی مراحل قانونی و گذراندن موفق آنها و قبولی در مصاحبه احتمالی، به دریافت CSQ (نامزدی استان کبک) نائل خواهد شد. سپس باید پرونده ای در سطح فدرال ایجاد شود تا برای صدور ویزای اقامت دائم کانادا متقاضی و خانواده وی اقدام شود.

دو برنامه مهاجرتی فوق نیز مانند دیگر برنامه های مهاجرتی کانادا ، امتیازبندی بوده و معیارهای متعددی مدنظر قرار خواهند گرفت: سن (حداقل ۱۸ سال)، سطح تحصیلات (حداقل دیپلم متوسطه)، توانایی مهارت زبان انگلیسی و/یا فرانسه، تمکن مالی جهت اداره خود و خانواده، ارتباطات و اتصال به استان کبک.

 

برنامه کارآفرینی کبک بصورت مستقل

متقاضی بایستی اراده اقامت و مدیریت یک کسب و کار در استان کبک کانادا را داشته باشد. متقاضی می تواند یک کسب و کار جدید راه اندازی نموده و یا یک کسب و کار موجود را خریداری نماید. در هردو حالت متقاضی بایستی مدیریت فعال و روزانه در کسب و کار هدف داشته باشد.

شرایط مورد نیاز برنامه کارآفرینی کبک بصورت مستقل:

  • اثبات ارزش اموال و دارایی متقاضی و همسرش حداقل ۹۰۰ هزار دلار کانادا (با نرخ دولتی دلار کانادا)
  • سپردن حداقل مبلغ سرمایه گذاری جهت شروع کسب و کار هدف در یک مؤسسه مالی استان کبک: ۲۰۰ هزار دلار کانادا در حالتی که کسب و کار هدف بیرون از مونترال بزرگ بوده و ۳۰۰ هزار دلار کانادا در حالتی که داخل مونترال بزرگ باشد.
  • سپردن ودیعۀ ۲۰۰ هزار دلاری در یک مؤسسه مالی استان کبک، بعنوان تضمین واقعی بودن اجرا و پیاده سازی کسب و کار هدف. این مبلغ بعد از اینکه کسب و کار هدف، بر اساس بیزنس پلن مربوطه، پیاده سازی شود مسترد خواهد شد.
  • در صورتی که متقاضی کسب و کار مربوطه را ایجاد نماید، بایستی حداقل ۲۵% از سهام آن را مالک شده و مدیریت نماید. در صورت خرید یک کسب و کار موجود، این مقدار حداقل ۵۱% مالکیت و مدیریت آن می باشد. این مالکیت و مدیریت می تواند توسط تنها متقاضی و یا بهمراه همسرش انجام شود.
  • بر اساس جدول امتیازات مربوطه، حداقل امتیاز قبولی در این برنامه مهاجرتی برابر ۸۱ می باشد.

 

برنامه کارآفرینی کبک با داشتن حمایت از مراکز داخلی استان کبک

متقاضی بایستی قصد اقامت و مدیریت یک کسب و کار در استان کبک را داشته باشد. متقاضی بایستی ابتدا جهت دریافت پیشنهاد خدمات حمایتی از یک مرکز مرتبط (business incubator or accelerator) و یا مرکز کارآفرینی دانشگاهی در استان کبک اقدام نماید. متقاضی می تواند با حداکثر سه متقاضی دیگر در این کسب و کار شریک شود. تمام متقاضیان بایستی جداگانه پرونده مهاجرتی در این برنامه ارسال نمایند. جهت این کسب و کار باید طرح توجیهی (بیزنس پلن) تدوین و ارائه شود.

در این برنامه، لیست مشخص و از پیش تعیین شده ای از مراکز حمایتی پروژه کسب و کار متقاضی (یا متقاضیان) ارائه نشده است. البته این مراکز در استان کبک، در صورت انتخاب توسط متقاضی، بایستی نشان دهند توانایی حمایت از متقاضی و طرح مربوط به کسب و کار وی را دارند.

بر اساس جدول امتیازات مربوطه، حداقل امتیاز قبولی در این برنامه مهاجرتی برابر ۴۱ می باشد.

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر و بررسی شرایط خود جهت برنامه کارآفرینی استان کبک و تشکیل پرونده، با ما در تماس باشید.

Call Now Button02140220450