Loading...
Hi, How Can We Help You?
  • تهران-اقدسیه
  • 40220448-50
  • ایمیل روابط عمومی: info@canada724.ca

مهاجرت به کانادا از طریق همسر و فرزند

کسانی که دارای کارت اقامت دائم (کارت PR) و یا پاسپورت کانادایی هستند (فرد اسپانسر)، می توانند برای همسر خود و یا فرزندان وابسته خود یا همسر خود (فرد متقاضی) اقامت دائم کانادا را دریافت نمایند.

نکته: فرزند بالای ۲۲ سال هم می تواند در شرایط خاصی وابسته تلقی شود.

شرایط مورد نیاز اسپانسر:

  • سن ۱۸ سال به بالا
  • مقیم دائم (بایستی ساکن کانادا باشد) و یا شهروند کانادا (هنگام دریافت اقامت دائم برای متقاضی بایستی ساکن کانادا باشد)
  • عدم دریافت کمک های دولتی (مگر در موارد ناتوانی روحی یا جسمی) و بطور کلی نداشتن مشکل حل نشده حقوقی و مالی
  • تمکن مالی در مورد برآورده نمودن نیازهای اولیه متقاضی
  • ارائه تعهدنامه مالی برای مدت ۳ الی ۱۰ سال (بسته به شرایط فرد متقاضی)
  • فرد اسپانسر اگر توسط همسر قبلی خود اسپانسر شده باشد و از زمان اخذ اقامت دائمش ۵ سال نگذشته باشد، شرایط اسپانسر کردن همسر را ندارد (همچنان می تواند فرزندان را اسپانسر نماید).

نکته: در اسپانسرشیپ همسر و فرزندان، شرط حداقل درآمد برای فرد اسپانسر الزامی نیست.

Call Now Button02140220450