آخرین خبرها

سایت‌های مفید

سایت‌های مفید برای متقاضیان اقامت دائم ، اقامت موقت و تازه واردین به کانادا

سایت‌های مفید کانادا عبارتند از:

 • حقوق و وظایف شهروندی در کانادا:

https://laws.justice.gc.ca/eng/Const/page-15.html

 • مدارک مورد نیاز در هنگام ورود به کانادا :

https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/new-immigrants/prepare-life-canada/border-entry.html

 • پزشک و بیمه خدمات درمانی در کانادا:

https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/new-immigrants/new-life-canada/health-care-card.html

https://www.canada.ca/en/employment-social-development/topic/personal-documents.html

https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/new-immigrants/new-life-canada/health-care-card/finding-doctor-dentist.html

https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/new-immigrants/new-life-canada/health-care-card/other-medical-care.html

 • قوانین و گواهینامه رانندگی در استان ها، بیمه رانندگی و اجاره یا خرید خودرو:

https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/new-immigrants/new-life-canada/driving.html#insurance

 • وسایل نقلیه عمومی و جابجایی در کانادا:

https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/new-immigrants/new-life-canada/driving/other-transportation.html

 • تحصیل در کانادا:

https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/new-immigrants/new-life-canada/enrol-school.html

https://www.educanada.ca/study-plan-etudes/system-education-systeme.aspx?lang=eng

https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/new-immigrants/new-life-canada/enrol-school/post-secondary.html

https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/new-immigrants/new-life-canada/enrol-school/elementary-secondary.html

 • همه چیز در مورد شهرهای استان کبک کانادا (با کلیک بر روی شهر مورد نظر):

https://services.immigration-quebec.gouv.qc.ca/en/settle/index.html

 • اطلاعات عمومی مورد نیاز در باره استان های کانادا:

https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/new-immigrants/prepare-life-canada/choose-city.html

 • راهنمایی در مورد تست زبان انگلیسی و/یا فرانسه :

https://www.cic.gc.ca/english/helpcentre/answer.asp?qnum=125&top=6

 • دو مصاحبه در بدو ورود به کانادا:

https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/new-immigrants/prepare-life-canada/border-entry/interviews.html

 • آب و هوا، اقلیم، مردم، قوانین و استان های کانادا:

https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/new-immigrants/learn-about-canada.html

 • اطلاعات مورد نیاز برای متقاضی کار در کانادا:

https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/work-canada/permit/temporary/after-apply-next-steps/understand-your-rights-foreign-workers.html

 • اطلاعات مورد نیاز برای دریافت پاسپورت (شهروندی) کانادا:

https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/corporate/publications-manuals/discover-canada.html

 • همه چیز در مورد استان انتاریو:

https://www.ontario.ca/page/getting-settled-ontario/en/

 • اطلاعات پولی و هزینه زندگی در کانادا:

https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/new-immigrants/prepare-life-canada/prepare-financially.html

https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/new-immigrants/new-life-canada/plan-finances.html

 • ثبت نام جهت دریافت شماره بیمه تأمین اجتماعی کانادا:

https://www.canada.ca/en/employment-social-development/services/sin.html

 • کلاسهای رایگان زبان انگلیسی و فرانسه برای تازه واردین:

https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/new-immigrants/new-life-canada/improve-english-french/classes.html

 • بچه دار شدن در کانادا:

https://www.canada.ca/en/employment-social-development/services/benefits/having-baby.html

 • قوانین و موارد حقوقی در کانادا:

https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/new-immigrants/learn-about-canada/laws.html

Share This