Select Page

یکی از پلن های ویژه و آسان مهاجرت به آمریکا، شرکت و برنده شدن در ماراتن لاتاری این کشور است. لاتاری آمریکا هر ساله از سوی دولت فدرال آمریکا اجرا می شود و برندگان لاتاری از کشورهای مختلف به آسانی، ویزای ورود به خاک آمریکا را از طریق نامه پذیرش  لاتاری اخذ می کنند.

متاسفانه از سال 2017 تاکنون با اجرایی شدن قوانین مهاجرتی ترامپ، امکان ورود به خاک آمریکا برای برندگان لاتاری برخی از کشورها از جمله ایران، وجود ندارد. سازمان مهاجرتی تدبیرساز از طریق پلن ویژه “پذیرش و ویزای تحصیلی ” امکان ورود به خاک آمریکا را برای برندگان لاتاری فراهم آورده است.

بنابر این چنانچه در لاتاری 2020 برنده شدید، نگران ویزای ورود به آمریکا نباشید. سازمان امور مهاجرتی تدبیر ساز، ابتدا مقدمات ورود شما را از طریق اخذ پذیرش و ویزای تحصیلی به آمریکا فراهم آورده و سپس برای دریافت گرین کارت شما اقدام خواهد کرد.

دو نمونه از ویزای تحصیلی برندگان لاتاری سال قبل که صرفا” برای ورود به خاک آمریکا  توسط سازمان مهاجرتی تدبیر ساز اخذ گردیده است، در زیر قابل مشاهد می باشد:

نمونه ویزای پذیرش تحصیلی لاتاری

 

نمونه ویزای لاتاری پذیرش شده سال قبل

ایمیل

ایمیل

نقشه

نقشه

تماس

تماس

پیامک

پیامک

Share This