آخرین خبرها
اعطای نمایندگی
اعطای نمایندگی

اعطای نمایندگی

شرایط اعطای نمایندگی

سازمان مهاجرتی کوچ  (با مجوز وزارت صمت و تفاهم‌نامه همکاری با مرکز پژوهشی آینده‌سازان با مجوز وزارت علوم)، آماده انعقاد تفاهم‌نامه همکاری با موسسات حقوقی، مهاجرتی و کاریابی و با اساس‌نامه مرتبط با امور مهاجرت تحصیلی، اعزام دانشجو، مهاجرت کاری و سایر پلن‌های مهاجرتی در شهرستان‌های مختلف است.
حداقل شرایط همکاری و اعطای نمایندگی، ثبت قانونی موسسه متقاضی نمایندگی و داشتن مجوزهای کار و پروانه بهره‌برداری و حسن شهرت کاری است.
جهت کسب اطلاعات بیشتر و شرایط سازمان مهاجرتی کوچ  با شماره سازمان (50-02140220448) داخلی 12 تماس حاصل فرمائید.

Share This