آخرین خبرها

ماموریت و چشم انداز

 • سهل الوصول نمودن پروسه مهاجرت به کانادا و دیگر کشورهای توسعه یافته
 • تخصیص سهم بیشتری از ظرفیت دانشگاه های معتبر خارجی به دانشجویان ایرانی
 • افزایش کیفیت زندگی موکلین محترم پس از مهاجرت
 • کسب و ارتقاء اعتماد عمومی با شفافیت و صداقت در ارائه خدمات
 • گسترش خدمات به شهرستان ها و دیگر نقاط کشور
 • استفاده از حداکثر توان و پتانسیل وکلای مورد تائید اداره مهاجرت کشورهای مقصد مهاجرتی
 • ارائه مشاوره حرفه ای و کارشناسی متناسب با شرایط متقاضی و آخرین روشهای مهاجرتی موجود
 • پیشنهاد حداقل دو روش مهاجرتی با درصد موفقیت بالا
 • مشاوره و مساعدت در جمع آوری مدارک و مستندات مورد نیاز پرونده مهاجرتی
 • رفع نواقص احتمالی پرونده ها و تقویت رزومه متقاضی با راهکارهای حرفه ای
 • تسریع در روند به ثمررسیدن پرونده ها با جلوگیری از اشتباهات احتمالی متقاضیان در ارائه مدارک لازم
 • پیگیری مستمر روند انجام پرونده از داخل کانادا و همراهی گام به گام با موکل محترم
 • ارائه بهترین خدمات پس از ورود به کانادا جهت به حداقل رسیدن مشکلات موکلین محترم
Share This