آخرین خبرها

رشته تحصیلی

تحصیل بر اساس رشته تحصیلی

تحصیل بر اساس رشته تحصیلی

کسانی که تمایل به تحصیل در مقطع لیسانس در خارج از کشور را دارند، بايد تک تک رشته ها را بشناسد و با ويژگي ها و معيارهاي موفقيت در آن رشته آشنا باشند تا انتخاب نادرستی نداشته باشند. به سبب محدودیت های موجود در ویزا و تمدید آن در خارج …

بیشتر بخوانید »

تحصیل در رشته‌های پزشکی، دندان‌پزشکی، داروسازی و پیراپزشکی

تحصیل در رشته‌های پزشکی، دندان‌پزشکی، داروسازی و پیراپزشکی

بیشتر بخوانید »

تحصیل در رشته‌های فنی مهندسی

تحصیل در رشته‌های فنی مهندسی

بیشتر بخوانید »

تحصیل در رشته‌های علوم انسانی

تحصیل در رشته‌های علوم انسانی

بیشتر بخوانید »

تحصیل در رشته های علوم پایه

تحصیل در رشته‌های علوم پایه

بیشتر بخوانید »

تحصیل در رشته‌های هنر و معماری

تحصیل در رشته‌های هنر و معماری

بیشتر بخوانید »

تحصیل در رشته های کشاورزی و محیط زیست

تحصیل در رشته های کشاورزی و محیط زیست

بیشتر بخوانید »