آخرین خبرها

هنرمندان و ورزشکاران

مهاجرت به کانادا از طریق خوداشتغالی هنرمندان و ورزشکاران

مهاجرت به کانادا از طریق خوداشتغالی هنرمندان و ورزشکاران

مهاجرت به کانادا از طریق هنر و ورزش

برنامه خود اشتغالی فدرال کانادا برنامه خود اشتغالی فدرال کانادا جهت متقاضیانی که تجربه کار مربوط به خود اشتغالی دارند و همچنین قصد و توانایی ایجاد حرفه خود در کانادا را دارند و می توانند سهم بسزایی در ارتقاء سطح فرهنگی، هنری یا ورزشی کانادا داشته باشند، ارائه شده است. …

بیشتر بخوانید »