آخرین خبرها

خوداشتغالی

مهاجرت به کانادا از طریق خوداشتغالی

مهاجرت به کانادا از طریق خوداشتغالی کبک

مهاجرت به کانادا از طریق خود اشتغالی

برنامه خود اشتغالی کبک متقاضیان برنامه خود اشتغالی کبک با هدف ایجاد یک حرفه یا فعالیت تجاری ، شغل خود را در کبک ایجاد می کنند. برنامه خود اشتغالی کبک فرصتی جالب برای افرادی است که برای خود و به تنهایی کار می کنند و به جای اینکه از طریق …

بیشتر بخوانید »

مهاجرت به کانادا از طریق خوداشتغالی هنرمندان و ورزشکاران

مهاجرت به کانادا از طریق هنر و ورزش

برنامه خود اشتغالی فدرال کانادا برنامه خود اشتغالی فدرال کانادا جهت متقاضیانی که تجربه کار مربوط به خود اشتغالی دارند و همچنین قصد و توانایی ایجاد حرفه خود در کانادا را دارند و می توانند سهم بسزایی در ارتقاء سطح فرهنگی، هنری یا ورزشی کانادا داشته باشند، ارائه شده است. …

بیشتر بخوانید »

مهاجرت به کانادا از طریق خود اشتغالی

اقامت کانادا از طریق خود اشتغالی

دائم کانادا از طریق خود اشتغالی شامل دو برنامه می باشد: برنامه خوداشتغالی فدرال و برنامه خوداشتغالی کبک برنامه خوداشتغالی فدرال: کسانی که در زمینه فرهنگ و هنر و یا در زمینه ورزشی و قهرمانی بصورت حرفه ای خوداشتغال بوده اند، می توانند در این برنامه مهاجرتی شرکت نمایند. شرط …

بیشتر بخوانید »