آخرین خبرها

برنامه مهاجرتی مناطق کم جمعیت

مهاجرت به کانادا از طریق برنامه مهاجرتی مناطق کم جمعیت

مهاجرت به کانادا از طریق برنامه مهاجرتی مناطق کم جمعیت

اقامت کانادا از طریق جاب آفر

این برنامه مهاجرتی جهت کمک به اقتصاد و رونق اشتغال در مناطق کم جمعیت بعضی استان های کانادا تدوین و در حال معرفی تدریجی می باشد. افراد واجد شرایط در این برنامه موفق به دریافت اقامت دائم کانادا خواهند شد. فلسفه وجودی این برنامه از اینجا شروع شد که سیل …

بیشتر بخوانید »