آخرین خبرها

کبک کانادا

ویزای تحصیلی کبک کانادا

ویزای تحصیلی کبک کانادا

ویزای تحصیلی کبک کانادا

هرساله 25000 دانشجوی جدید در مراکز آموزشی استان کبک پذیرفته می شوند. در این مراکز بعضی فرانسه و بعضی انگلیسی بعنوان زبان اول هستند. دلیل جذاب بودن این مراکز آموزشی در استان کبک، تنوع زیاد برنامه های تحصیلی، مناسب بودن شهریه، امکانات مدرن، و بالاخره هموار نمودن راه برای رسیدن …

بیشتر بخوانید »