آخرین خبرها

ویژه فدرال کانادا

برنامه های مهاجرتی ویژه فدرال کانادا

مهاجرت به کانادا از طریق برنامه کشاورزی و صنایع غذایی

بیشتر بخوانید »

مهاجرت به کانادا از طریق برنامه پرستاران خانگی و برنامه مراقبت از کودک

مهاجرت به کانادا از طریق برنامه پرستاران خانگی و برنامه مراقبت از کودک

برنامه پرستاران خانگی کانادا و برنامه مراقبت از کودک کانادا: (Home Child Care Provider Pilot and Home Support Worker Pilot) برنامه پرستاران خانگی کانادا و برنامه مراقبت از کودک کانادا ( یا برنامه پرستار خانگی کودک کانادا) مخصوص متقاضیان اقامت دائم کانادا می باشد. این برنامه های آزمایشی 5 ساله …

بیشتر بخوانید »

مهاجرت به کانادا از طریق برنامه های ویژه فدرال

مهاجرت به کانادا از طریق برنامه های ویژه فدرال

برنامه پرستاران خانگی کانادا و برنامه مراقبت از کودک کانادا (Home Child Care Provider Pilot and Home Support Worker Pilot) برنامه پرستاران خانگی کانادا و برنامه مراقبت از کودک کانادا ( یا برنامه پرستار خانگی کودک کانادا ) مخصوص متقاضیان اقامت دائم کانادا می باشد. این افراد بایستی سابقه کار …

بیشتر بخوانید »