آخرین خبرها

نوا اسکوشیا

برنامه‌های مهاجرتی استان نوا اسکوشیا

برنامه‌های مهاجرتی استان نوا اسکوشیا

استان نوا اسکوشیا

برنامه های مهاجرتی ویژه پزشکان در استان نوا اسکوشیا: دو برنامه در این گروه معرفی شده است: یکی متصل به سیستم اکسپرس انتری فدرال کانادا و دیگری مستقل از آن. هر دو برنامه نیازمند جاب آفر از مراکز   NSHA  یا IWK  در نوا اسکوشیا می باشند. نیازمندی های برنامه اول …

بیشتر بخوانید »