آخرین خبرها

منیتوبا

برنامه های مهاجرتی استان منیتوبا

منیتوبا و برنامه‌های مهاجرتی آن

منیتوبا

استان منیتوبا برنامه‌های مهاجرتی متعددی دارد. تعدادی از این برنامه‌ها ویژه کسانی است که در استان مربوطه فارغ التحصیل شده و یا سابقه کار دارند. تعدادی از این برنامه‌ها نیز ویژه متقاضیان نیروی کار در استان مربوطه، بدون سابقه قبلی، و نیز برنامه‌های ویژه کارآفرینی می‌باشد. برنامه نامزدهای استانی مانیتوبا …

بیشتر بخوانید »