آخرین خبرها

والدین

مهاجرت به کانادا از طریق والدین

مهاجرت به کانادا از طریق والدین

مهاجرت به کانادا از طریق والدین

کسانی که دارای کارت  PRهستند ( اقامت دائم کانادا دارند) و یا پاسپورت کانادایی دارند یعنی شهروند کانادایی هستند، و در اینجا بنام فرد اسپانسر می شناسیم، می توانند برای والدین خود یعنی پدر، مادر، پدربزرگ و یا مادربزرگ (متقاضی) اقامت دائم کانادا را دریافت نمایند. در این برنامه، فرد …

بیشتر بخوانید »