آخرین خبرها

برنامه PEQ

مهاجرت به کانادا از طریق برنامه تجربه کبکی PEQ

مهاجرت به کانادا از طریق برنامه تجربه کبکی PEQ – آپدیت 2020

مهاجرت به کانادا از طریق برنامه تجربه کبکی PEQ- آپدیت 2020

این برنامۀ مهاجرتی سریع تا اندازه ای شبیه برنامه تجربه کانادایی فدرال (CEC)  می باشد. این برنامه می تواند راه میان بری جهت هموار نمودن مسیر دریافت اقامت دائم کانادا باشد بویژه برای کسانی که فعلا” شرایط اقامت دائم کانادا را ندارند. متقاضیان با داشتن یکی از دو تجربه زیر …

بیشتر بخوانید »