آخرین خبرها

اسکیل ورکر فدرال کانادا

مهاجرت به کانادا از طریق اسکیل ورکر فدرال کانادا

مهاجرت به کانادا از طریق اسکیل ورکر فدرال کانادا

اقامت کانادا از طریق نیروی متخصص

برنامه اسکیل ورکر فدرال (Federal Skilled Worker Program)، که به عنوان طبقه کارگر ماهر فدرال نیز شناخته می شود، پرچمدار برنامه های مهاجرت کانادا برای کارگران است و به این کشور امکان می دهد، هر سال بر اساس توانایی خود در زمینه استقرار نیروی کار کانادا از ده ها هزار …

بیشتر بخوانید »