آخرین خبرها

نیروی متخصص

اطلاعات جامع درباره نحوه مهاجرت به کانادا از طریق نیروی متخصص

مهاجرت به کانادا از طریق اسکیل ورکر فدرال کانادا

اقامت کانادا از طریق نیروی متخصص

برنامه اسکیل ورکر فدرال (Federal Skilled Worker Program)، که به عنوان طبقه کارگر ماهر فدرال نیز شناخته می شود، پرچمدار برنامه های مهاجرت کانادا برای کارگران است و به این کشور امکان می دهد، هر سال بر اساس توانایی خود در زمینه استقرار نیروی کار کانادا از ده ها هزار …

بیشتر بخوانید »

مهاجرت به کانادا از طریق نیروی ماهر فدرال کانادا

اقامت کانادا از طریق نیروی متخصص

بیشتر بخوانید »

مهاجرت به کانادا از طریق برنامه تجربه کانادایی

برنامه تجربه کانادایی

بیشتر بخوانید »

مهاجرت به کانادا از طریق اکسپرس اینتری فدرال

اقامت کانادا از طریق نیروی متخصص

بیشتر بخوانید »

مهاجرت به کانادا از طریق نیروی متخصص استانی

بیشتر بخوانید »

مهاجرت به کانادا از طریق نیروی متخصص کبک

بیشتر بخوانید »

مهاجرت به کانادا از طریق نیروی متخصص

مهاجرت به کانادا از طریق نیروی متخصص

اقامت کانادا از طریق نیروی متخصص ، اداره مهاجرت کانادا برنامه های مهاجرتی متنوعی متناسب با شرایط متقاضیانِ کار در کانادا را تدوین و اجرایی نموده است. این برنامه ها به سه دسته کلی تقسیم می شوند: برنامه های مربوط به سیستم اکسپرس اینتری فدرال برنامه نیروی متخصص استان کبک …

بیشتر بخوانید »

مهاجرت به کانادا از طریق برنامه تجربه کبکی PEQ – آپدیت 2020

مهاجرت به کانادا از طریق برنامه تجربه کبکی PEQ- آپدیت 2020

این برنامۀ مهاجرتی سریع تا اندازه ای شبیه برنامه تجربه کانادایی فدرال (CEC)  می باشد. این برنامه می تواند راه میان بری جهت هموار نمودن مسیر دریافت اقامت دائم کانادا باشد بویژه برای کسانی که فعلا” شرایط اقامت دائم کانادا را ندارند. متقاضیان با داشتن یکی از دو تجربه زیر …

بیشتر بخوانید »