آخرین خبرها

ویزای 462

ویزای کار و تعطیلات، ویزای 462

ویزای 462 – ویزای کار و تعطیلات استرالیا

ویزای 462

این ویزا برای بزرگسالان جوانی است که می خواهند یک تعطیلات طولانی داشته باشند و برای تامین بودجه در استرالیا کار کنند امکان تمدید این ویزا تا دو سال وجود دارد. سن 18 تا 30 سالاز خارج از استرالیا درخواست دهید قبلاً از طریق ویزاهای  462 یا 417 به استرالیا …

بیشتر بخوانید »