آخرین خبرها

ویزاهای والدین

ویزاهای والدین استرالیا

ویزاهای والدین استرالیا

مهاجرت به استرالیا از طریق ویزاهای والدین استرالیا

ویزاهای والدین استرالیا؛ تلاشی دیگر برای حفظ انسجام خانواده والدین گروه و قشر دیگری هستند که بخاطر وضعیت فرزندان خود ممکن است صاحب ویزای استرالیا شوند؛ ویزاهایی که در قالب ویزاهای والدین صادر می‌شوند برای پوشش این دسته از متقاضیان است. اشخاص بر مبنای داشتن یک فرزند طبیعی یا فرزندخوانده …

بیشتر بخوانید »