Select Page

انواع روش های مهاجرت به استرالیا از طریق ویزای موقت

مهاجرت به استرالیا از طریق ویزای موقت یکی از یکی از مهم ترین و معمول ترین ویزاهای مهاجرتی استرالیا است. ویزای موقت استرالیا طیف وسیعی از ویزاهای استرالیا در بخش ویزاهای خانوادگی، ویزای کار، ویزای تحصیلی را شامل میشود. ویزای موقت استرالیا تحت شرایط و قوانینی که توسط اداره مهاجرت استرالیا تعیین شده است، پس از گذشت مدت زمان مشخص میتواند به ویزای دائم استرالیا تغییر ماهیت دهد.

البته همانطور که بیان شد تعدادی از ویزاهای موقت استرالیا این قابلیت را دارند. با ما همراه باشید تا انواع روش های مهاجرت به استرالیا از طریق ویزای موقت را برای شما شرح دهیم.
ویزای موقت استرالیا شامل انواع ویزاهای زیر است:

هاجرت به استرالیا از طریق ویزای موقت

1. مهاجرت به استرالیا از طریق ویزای موقت خانوادگی

✓ ویزا والدین حمایت شده (موقت) (زیر کلاس 870)
ویزا مسیر جدیدی را برای والدین فراهم می کند تا به طور موقت با فرزندان خود در استرالیا زندگی کنند
• برای درخواست این ویزا باید دارای شرایط زیر باشید:
✓ برای واجد شرایط بودن ویزا ، والدین باید والدین بیولوژیکی ، والدین قانونی (از جمله پدر و مادر فرزند خوانده) باشند که باید شهروند استرالیا ، مقیم دائم استرالیا یا واجد شرایط نیوزلند باشد.
ویزای حمایت مالی والدین (موقت) اجازه اقامت بطور قابل توجهی طولانی تر از ویزای توریست را می دهد. اما ویزا موقت است و منجر به اقامت دائم در استرالیا نمی شود.
برای آشنایی با شرایط و اطلاعات کامل درباره این ویزا به بخش ویزاهای خانوادگی استرالیا مراجعه کنید.
✓ ویزا والدین مشارکتی (موقت)) زیر کلاس 173(

این ویزای موقت به والدین یک شهروند مستقر استرالیایی ، اقامت دائم استرالیا یا شهروند واجد شرایط نیوزلند اجازه می دهد تا به طور موقت حداکثر 2 سال در استرالیا بمانند. برای آشنایی با شرایط و اطلاعات کامل درباره این ویزا به بخش ویزاهای خانوادگی استرالیا مراجعه کنید.
✓ ویزای والدین سالخورده مشارکتی (موقت) ) زیر کلاس 884(

این ویزای موقت به والدین سالخورده شهروند مستقر استرالیا ، اقامت دائم استرالیا یا شهروند واجد شرایط نیوزلند اجازه می دهد بطور موقت حداکثر 2 سال در استرالیا بمانند. برای اقامت طولانی تر میتوان این ویزا ها را به ویزای دائم تبدیل کرد. برای آشنایی با شرایط و اطلاعات کامل درباره این ویزا به بخش ویزاهای خانوادگی استرالیا مراجعه کنید.
✓ ویزای شریک زندگی (موقت) )زیر کلاس 309)
این ویزا به همسر یا همسر یک شهروند استرالیا ، اقامت دائم استرالیا یا شهروند واجد شرایط نیوزلند اجازه می دهد به طور موقت در استرالیا زندگی کند. گرفتن این ویزا اولین قدم برای ویزای شریک دائمی (زیر کلاس 100) است. برای آشنایی با شرایط و اطلاعات کامل درباره این ویزا به بخش مهاجرت به استرالیا از طریق ویزای نامزدی و ازدواج مراجعه کنید.
✓ ویزای ازدواج در آینده (موقت) )زیر کلاس 300)
این ویزا به شما امکان می دهد برای ازدواج با همسر آینده خود حداکثر به مدت 9 ماه به استرالیا بیایید و سپس برای ویزای شریک زندگی اقدام کنید . برای آشنایی با شرایط و اطلاعات کامل درباره این ویزا به بخش مهاجرت به استرالیا از طریق ویزای نامزدی و ازدواج مراجعه کنید
✓ ویزای کودک وابسته)زیر کلاس 445)

این ویزا به کودک اجازه می دهد تا بطور موقت در استرالیا بماند در حالی که ما درخواست ویزای شریک دائم والدین او را بررسی می کنیم. برای آشنایی با شرایط و اطلاعات کامل درباره این ویزا به بخش ویزاهای خانوادگی استرالیا مراجعه کنید.

2. مهاجرت به استرالیا از طریق ویزای موقت کار

یکی از محبوب ترین و بهترین روش های مهاجرت به استرالیا از طریق ویزای موقت استفاده از ویزای کار موقت است.این ویزا طیف وسیعی از انتخاب ها را پیش روی شما میگذارد که شامل موارد زیر است:
✓ ویزای کمبود مهارت موقتی)زیر کلاس 482)

مهاجرت به استرالیا از طریق ویزای موقت کمبود مهارت)زیر کلاس 482)

این ویزای موقت به یک کارفرما اجازه می دهد تا یک کارگر ماهر را در شغل مورد نظر خود که توسط یک کارگر استرالیایی انجام نمی شود استخدام کند. برای آشنایی با شرایط و اطلاعات کامل درباره این ویزا به بخش مهاجرت به استرالیا از طریق ویزای کار مراجعه کنید.
✓ ویزای موقت فارغ التحصیل)زیر کلاس 485)

ویزای موقت که به دانشجویان بین المللی اجازه می دهد بعد از اتمام تحصیلات خود به مدت حداکثر 18 ماه در استرالیا زندگی ، تحصیل و کار کنند. برای آشنایی با شرایط و اطلاعات کامل درباره این ویزا به بخش مهاجرت به استرالیا از طریق ویزای کار مراجعه کنید.
✓ ویزای موقت فارغ التحصیلان رشته مهندسی دانشگاه های خاص)زیر کلاس 476)
این ویزا اجازه می دهد تا فارغ التحصیلان مهندسی اخیر تا 18 ماه در استرالیا زندگی ، کار یا تحصیل کنند. شما باید طی 2 سال گذشته یک مدرک یا مدرک بالاتر از یک مؤسسه مشخص را گذرانده باشید و زیر 31 سال سن داشته باشید. . برای آشنایی با شرایط و اطلاعات کامل درباره این ویزا به بخش مهاجرت به استرالیا از طریق ویزای کار مراجعه کنید.
✓ ویزای مهارت منطقه ای (موقت) )زیر کلاس 489)

برای کارگران ماهر که می خواهند در ایالت ها و مناطق استرالیا زندگی و کار کنند. از طریق این ویزا می توانید خانواده خود را بیاورید. اگر این ویزا به شما اعطا شود ، می توانید برای ویزای ماهرانه (دائمی) اقدام کنید. برای آشنایی با شرایط و اطلاعات کامل درباره این ویزا به بخش مهاجرت به استرالیا از طریق ویزای کار مراجعه کنید.
✓ ویزای نوآوری و سرمایه گذاری تجاری (موقت) )زیر کلاس 188)

این ویزا به شما امکان می دهد تا در استرالیا صاحب و مدیر یک تجارت ، انجام فعالیتهای تجاری و سرمایه گذاری یا انجام فعالیت کارآفرینی در استرالیا باشید. برای آشنایی با شرایط و اطلاعات کامل درباره این ویزا به بخش مهاجرت به استرالیا از طریق سرمایه گذاری و کارآفرینی : ویزای 188 مراجعه کنید.
✓ ویزای کار ماهرانه منطقه ای (موقت) )زیر کلاس 491)

ویزا برای افراد ماهر که توسط یک ایالت یا دولت برای زندگی و کار در منطقه استرالیا معرفی شده اند اجازه اقامت 5 ساله در استرالیا را میدهد. برای آشنایی با شرایط و اطلاعات کامل درباره این ویزا به بخش مهاجرت به استرالیا از طریق ویزای کار مراجعه کنید.
✓ ویزای کارفرمای حامی مالی منطقه ای (موقتی) )زیر کلاس 494)

این ویزا کارفرمایان منطقه را قادر می سازد با حمایت مالی از کارگران ماهر در جایی که کارفرمایان نمی توانند کارگر ماهر و مناسب استرالیایی پیدا کنند ، کمبود نیروی کار در منطقه خود را جبران کنند. برای آشنایی با شرایط و اطلاعات کامل درباره این ویزا به بخش مهاجرت به استرالیا از طریق ویزای کار مراجعه کنید.
✓ ویزای کار تخصصی موقت )زیر کلاس 400)
جریان کار بسیار تخصصی این ویزای موقت به شما امکان می دهد کارهای کوتاه مدت و بسیار تخصصی را در استرالیا انجام دهید. اگر مهارت ، دانش و تجربه خاصی دارید که به طور کلی در استرالیا وجود ندارد ، این ویزا برای شما مناسب است. این ویزای موقتی است. بسته به شرایط شما می توانید تا 6 ماه در استرالیا بمانید. برای آشنایی با شرایط و اطلاعات کامل درباره این ویزا به بخش مهاجرت به استرالیا از طریق ویزای کار مراجعه کنید.
✓ ویزای کار موقت (روابط بین الملل) )زیر کلاس 403)
ویزای موقت برای کار در شرایط خاص که باعث بهبود روابط بین الملل استرالیا می شود.این ویزا اجازه می دهد حداکثر 2 سال در استرالیا بمانید. برای آشنایی با شرایط و اطلاعات کامل درباره این ویزا به بخش مهاجرت به استرالیا از طریق ویزای کار مراجعه کنید.
✓ ویزای فعالیت موقت)زیر کلاس 408)
این ویزا به شما امکان می دهد برای انجام انواع خاص کار به صورت کوتاه مدت و موقت به استرالیا بیایید. این فقط برای شرکت در رویدادهای خاصی است که توسط دولت استرالیا تایید شده است.شما می توانید در مدت زمان تعیین شده برای این رویداد یا حداکثر 4 سال در استرالیا بمانید. برای آشنایی با شرایط و اطلاعات کامل درباره این ویزا به بخش مهاجرت به استرالیا از طریق ویزای کار مراجعه کنید

3. مهاجرت به استرالیا از طریق ویزای موقت توریست

ویزای موقت توریستی یکی دیگر از انواع ویزای موقت استرالیا است. این ویزای موقت اقامت کوتاه مدت را برای اهداف مختلف مثل بازدید از خانواده یا بازدید از کشور زیبای استرالیا میدهد. برای آشنایی با شرایط و اطلاعات کامل درباره این ویزا به بخش ویزای توریستی استرالیا مراجعه کنید.

4. مهاجرت به استرالیا از طریق ویزای موقت تحصیلی

مهاجرت به استرالیا از طریق ویزای موقت تحصیلی
✓ ویزای دانشجویی)زیر کلاس 500)
برای شرکت در یک دوره تحصیلی از استرالیا دیدن کنید.این ویزا امکان شرکت در یک دوره تحصیلی واجد شرایط در استرالیا،سفر به داخل و خارج از استرالیا و 80 ساعت کار ماهانه را میدهد. برای آشنایی با شرایط و اطلاعات کامل درباره این ویزا به بخش ویزای تحصیلی استرالیا مراجعه کنید.
✓ ویزای آموزش)زیر کلاس 407)
این ویزا به شما امکان می دهد برای تکمیل یک آموزش مبتنی بر محل کار (به منظور ارتقاء مهارت های خود در شغل فعلی ، حوزه تحصیلات عالی یا حوزه تخصص) یا یک برنامه آموزشی توسعه حرفه ای ، به استرالیا مراجعه کنید. برای آشنایی با شرایط و اطلاعات کامل درباره این ویزا به بخش مهاجرت به استرالیا از طریق ویزای اسپانسرشیپ استرالیا مراجعه کنید.
✓ ویزای درمان پزشکی)زیر کلاس 602)
این ویزای موقت برای افرادی است که می توانند برای درمان پزشکی به استرالیا در استرالیا بمانند یا از کسی که نیاز به معالجه پزشکی دارد ، پشتیبانی کنند. همچنین برای افرادی که یک عضو بدن اهدا می کنند نیز هست
• برای درخواست این ویزا باید دارای شرایط زیر باشید:
قصد انجام معالجه پزشکی یا مشاوره در استرالیا را دارید
قصد اهدای عضو به شخصی در استرالیا را دارید
قصد پشتیبانی از یک بیمار یا اهدا کننده عضو که این ویزا را در اختیار دارد یا متقاضی آن است
قصد دریافت یک عضو از کسی را دارید که همراه شما به استرالیا سفر می کند
• امکاناتی که این ویزا به شما میدهد شامل موارد زیر است
تا پایان برنامه درمانی یا مشاوره در استرالیا بمانید
بسته به وضعیت شما ، تنها یک بار ورود یا چندین ورودی به استرالیا داده می شود
تحصیل تا 3 ماه (یا اگر معیارهای معافیت را رعایت کنید) میتواند طولانی تر باشد
شما نمی توانید تحت این ویزا در استرالیا کار کنید ، مگر تحت شرایط محدود.
• مدت اعتبار ویزا
این ویزای موقتی است. تا زمانی که برنامه درمانی یا مشاوره کامل شود ، می توانید در استرالیا بمانید. بر اساس وضعیت شما تصمیم گرفته میشود. ما سعی می کنیم زمان کافی را برای درمان به شما اختصاص دهیم.
• هزینه ویزا
این ویزا برای متقاضیانی که از خارج از استرالیا متقاضی هستند یا نماینده دولت خارجی هستند ، رایگان است. ممکن است مجبور شوید هزینه های درمانی ، گواهینامه های پلیس و بیومتریک را بپردازید.
• مدت زمان مورد نیاز برای پذیرش ویزا
75٪ ویزا ها در 49 روز
90٪ ویزا ها در 68 روز
جمع بندی
استفاده از ویزای موقت استرالیا یکی از روش های مهاجرت به استرالیا و یکی از پیش شرط های گرفتن اقامت دائم در این کشور است. برای مهاجرت به استرالیا از طریق ویزای موقت و انتخاب بهترین ویزا با توجه به شرایط و وضعیت خود، می توانید با مشاوران ما تماس بگیرید. سازمان مهاجرتی تدبیر ساز با سال ها تجربه در امر مهاجرت، کوتاه ترین و ساده ترین راه مهاجرت به استرالیا را پیش روی شما میگذارد. ما تا انتهای این راه و تا رسیدن شما به مقصد همراهتان خواهیم بود.

ایمیل

ایمیل

نقشه

نقشه

تماس

تماس

پیامک

پیامک

Share This