Select Page

مهاجرت به استرالیا از طریق ویزای خانوادگی، بخش عمده ای از انواع ویزاهای مهاجرت استرالیا را به خود اختصاص می دهد. این نوع از ویزا طیف وسیعی از روش های مهاجرت به استرالیا را به خود اختصاص می دهد، که تلاش کرده ایم همه ی انواع آن را با جزئیات بیان کنیم. مطالب طبق آخرین اطلاعات سازمان مهاجرتی استرالیا در سال 2020 برای شما گردآوری شده است.

مهاجرت به استرالیا از طریق ویزای خانوادگی

1. ویزای فرزند خواندگی (زیر کلاس 102)

این ویزا به کودکان زیر 18 سال که در خارج از استرالیا به فرزندی پذیرفته شده‌اند، اجازه می‌دهد تا با والدین خوانده خود در استرالیا زندگی کنند.

• امکاناتی که این ویزا به کودک میدهد شامل موارد زیر است :

*بطور نامحدود با والدین خوانده خود در استرالیا بمانید

*کار و تحصیل در استرالیا

*ثبت نام در طرح مراقبت های بهداشت عمومی استرالیا

*از بستگان خود حمایت مالی کنید تا به استرالیا بیایند

*در صورت واجد شرایط بودن درخواست تابعیت استرالیا کنید

*کودک از روزی که این ویزا را دریافت می کند می تواند تا 5 سال از استرالیا و به استرالیا سفر کند

• مدت اعتبار ویزا

این ویزای دائمی است.و اجازه می دهد تا کودک به طور نامحدود در استرالیا بماند.

• هزینه ویزا

ویزای متقاضی اصلی 2،665 AUD است. ممکن است هزینه های دیگری برای امتحانات بهداشتی ، گواهینامه های پلیس و بیومتریک وجود داشته باشد

• مدت زمان مورد نیاز برای پذیرش ویزا

مدت زمان پذیرش این ویزا مشخص نیست.

2. ویزای افراد مسن وابسته به بستگان (زیر کلاس 114)

این نوع ویزا، یکی از روش های مهاجرت به استرالیا از طریق ویزای خانوادگی است. این ویزای دائمی به یک فرد مسن خارج از کشور ایتالیا، که به بستگان خود که ساکن استرالیا هستند، از لحاظ پشتیبانی مالی متکی است، اجازه می دهد تا به این کشور مهاجرت کند.

• امکاناتی که این ویزا به شما میدهد شامل موارد زیر است

*بطور نامحدود در استرالیا بمانید

*کار و تحصیل در استرالیا

*ثبت نام در طرح مراقبت های بهداشت عمومی استرالیا

*از بستگان خود حمایت کنید تا به استرالیا بیایند

*در صورت واجد شرایط درخواست تابعیت استرالیا کنید

• مدت اعتبار ویزا

این ویزا دائمی است. اجازه می دهد تا به طور نامحدود در استرالیا بمانید. برای اهداف شهروندی ، شما هم زمان اقامت دائم می شوید

• هزینه ویزا

ویزا 6،415 AUD هزینه دارد. شما این ویزا را در 2 قسط پرداخت می کنید.

هنگام درخواست ، قسط اول را پرداخت کنید. در صورت پذیرش درخواست شما قسط دوم را پرداخت کنید.

همچنین ممکن است هزینه های دیگری را برای بررسی های بهداشتی ، گواهینامه های پلیس و بیومتریک بپردازید.

• مدت زمان مورد نیاز برای پذیرش ویزا

ما زمان پذیرش برای این ویزا را ارائه نمی دهیم. تقاضاهای ویزا مشمول صف بندی می شوند. مهاجرت به استرالیا از طریق ویزای خانوادگی تقاضای زیادی دارد. برای اعطای این ویزا شاید سالها طول بکشد.

3. ویزای افراد مسن وابسته به بستگان (زیر کلاس 838)

این ویزای دائم به یک فرد مسن اجازه می‌دهد که در استرالیا بماند در صورتی که برای زندگی به حمایت مالی یکی از بستگان وابسته باشد.

• برای درخواست این ویزا باید دارای شرایط زیر باشید:

*در هنگام درخواست این ویزا و هنگام تصمیم گیری در مورد درخواست شما ، در استرالیا باشید اما در شرایط مهاجرت قرار نگیرید

*توسط خویشاوند یا شریک خویشاوندان خود حمایت مالی شوید

• امکاناتی که این ویزا به شما میدهد شامل موارد زیر است

*بطور نامحدود در استرالیا بمانید

*کار و تحصیل در استرالیا

*ثبت نام در طرح مراقبت های بهداشت عمومی استرالیا

*از بستگان خود حمایت کنید تا به استرالیا بیایند

*در صورت واجد شرایط درخواست تابعیت استرالیا کنید

• مدت اعتبار ویزا

این ویزای دائمی است. این اجازه می دهد تا به طور نامحدود در استرالیا بمانید

• هزینه ویزا

هزینه ی این ویزا و شرایط پرداخت مانند ویزای افراد مسن وابسته به بستگان (زیر کلاس 114) است

• مدت زمان مورد نیاز برای پذیرش ویزا

به دلیل تقاضای زیاد مهاجرت به استرالیا از طریق ویزای خانوادگی مدت زمان پذیرش این ویزا مشخص نیست.

4. ویزای والدین مسن (زیر کلاس 804)

این نوع ویزا، یکی از روش های مهاجرت به استرالیا از طریق ویزای خانوادگی برای والدین سالخورده است. این ویزای دائم به والدین سالخورده ی یک شهروند مستقر استرالیا ، فرد دارای اقامت دائم استرالیا یا شهروند واجد شرایط نیوزیلند اجازه اقامت در استرالیا را می دهد.هنگام درخواست و پذیرش این ویزا باید در استرالیا حضور داشته باشید.

امکاناتی که این ویزا به شما میدهد شامل موارد زیر است

*بطور نامحدود در استرالیا بمانید

*کار و تحصیل در استرالیا

*ثبت نام در طرح مراقبت های بهداشت عمومی استرالیا

*از اعضای خانواده خود حمایت کنید تا به استرالیا بیایند

*در صورت واجد شرایط درخواست تابعیت استرالیا کنید

• مدت اعتبار ویزا

این ویزای دائمی است. این اجازه می دهد تا به طور نامحدود در استرالیا بمانید.

• هزینه ویزا

هزینه ویزا و شرایط پرداخت دقیقا مانند ویزای افراد مسن وابسته به بستگان (زیر کلاس 114) است.

• مدت زمان مورد نیاز برای پذیرش ویزا

مدت زمان پذیرش این ویزا مشخص نیست.

5. ویزای سرپرست (زیر کلاس 836)

این ویزای دائمی به شما امکان می دهد تا در استرالیا بمانید تا از شخصی که دارای شرایط پزشکی طولانی مدت است و هیچ دسترسی منطقی به گزینه های مراقبت در استرالیا ندارد ، مراقبت کنید.

• برای درخواست این ویزا باید دارای شرایط زیر باشید:

*هنگام درخواست ویزا و پذیرش درخواست در استرالیا باشید.

*مراقب خویشاوندان خود یا یکی از اعضای خانواده که دسترسی منطقی به مراقبت در استرالیا ندارند.

*به مدت 2 سال اول توسط اقوام خود حمایت مالی شوید.

امکانات،هزینه و سایر شرایط این ویزا مانند ویزای سرپرست (زیر کلاس 116) است.تنها تفاوت این است که هنگام درخواست ویزا باید در استرالیا حضور داشته باشید.

7. ویزای سرپرست (زیر کلاس 116)

این ویزای دائمی به شما امکان می دهد تا برای مراقبت از شخصی که دارای شرایط پزشکی طولانی مدت است به استرالیا بروید. آنها نباید در استرالیا دسترسی منطقی به گزینه های مراقبت داشته باشند

برای درخواست این ویزا باید دارای شرایط زیر باشید:

*هنگام درخواست و پذیرش ویزا خارج از استرالیا باشید

*برای 2 سال اول در استرالیا، توسط بستگان خود حمایت مالی شوید

*مراقبت از یک خویشاوند یا یک عضو خانواده خود را که با آنها زندگی می کنید ، فراهم کنید. در حالی که فرد در استرالیا هیچ دسترسی معقولی به مراقبت ندارد

• امکاناتی که این ویزا به شما میدهد شامل موارد زیر است

*بطور نامحدود در استرالیا بمانید

*کار و تحصیل در استرالیا

*ثبت نام در طرح مراقبت های بهداشت عمومی استرالیا

*از بستگان خود حمایت کنید تا به استرالیا بیایند

*سفر به و از استرالیا به مدت 5 سال

*در صورت واجد شرایط درخواست تابعیت استرالیا کنید

• مدت اعتبار ویزا

این ویزای دائمی است. این اجازه می دهد تا به طور نامحدود در استرالیا بمانید

• هزینه ویزا

این ویزا برای متقاضی اصلی از 1،795 AUD برای هر قسط هزینه دارد. شما این ویزا را در 2 قسط پرداخت می کنید. هنگام درخواست ، قسط اول را پرداخت کنید. در صورت پذیرش درخواست شما قسط دوم را پرداخت کنید.

همچنین ممکن است برای بررسی های بهداشتی ، گواهینامه های پلیس و بیومتریک هزینه های دیگری بپردازید.

ممکن است قسط دوم را برای متقاضی اصلی کاهش دهند ، در صورتی که به آنها نشان دهید که پرداخت اقساط دوم باعث می شود شما یا شخصی که مشغول مراقبت از او هستید با مشکلات شدید مالی مواجه شوید

• مدت زمان مورد نیاز برای پذیرش ویزا

مدت زمان پذیرش این ویزا مشخص نیست.

8. ویزای کودک(زیر کلاس 101)

این نوع ویزا، یکی از روش های مهاجرت به استرالیا از طریق ویزای خانوادگی برای کودک شما است. این ویزا باعث می شود کودک خارج از استرالیا برای زندگی با والدین خود به استرالیا نقل مکان کند.

• برای درخواست این ویزا باید دارای شرایط زیر باشید:

*فرزند وابسته والدینی باشید که شهروند استرالیا ، شهروند واجد شرایط نیوزیلند و یا دارای ویزای دائم استرالیا باشد

*زیر 18 سال باشید ، دانش آموز تمام وقت بالای 18 سال و زیر 25 سال و از نظر مالی به والدین وابسته باشید یا بالای 18 سال باشید و به دلیل ناتوانی قادر به کار نیستید

*مجرد باشید و به والدین وابسته باشید

*در هنگام تهیه درخواست ویزا، خارج از استرالیا باشید

• امکاناتی که این ویزا به شما میدهد شامل موارد زیر است

*بطور نامحدود در استرالیا بمانید

*کار و تحصیل در استرالیا

*ثبت نام طرح مراقبت های بهداشت عمومی استرالیا

*از بستگان خود حمایت کنید تا به استرالیا بیایند

*در صورت واجد شرایط درخواست تابعیت استرالیا کنید

• مدت اعتبار ویزا

این ویزای دائمی است

• هزینه ویزا

ویزای متقاضی اصلی 2،665 AUD است.

• مدت زمان مورد نیاز برای پذیرش ویزا

مشخص نیست

9. ویزای کودک) زیر کلاس 802(

این ویزا به کودک اجازه می دهد تا به طور دائم در استرالیا بماند و در کنار والدین خود زندگی کند.

همه ی شرایط این ویزا مانند ویزای کودک(زیر کلاس 101) است با این تفاوت که هنگام درخواست و پذیرش ویزا باید در استرالیا حضور داشته باشید.

10. ویزای والدین مسن مشارکتی (موقت) (زیر کلاس 884)

این ویزای موقت به والدین سالخورده شهروند مستقر استرالیا ، اقامت دائم استرالیا یا شهروند واجد شرایط نیوزیلند اجازه می دهد بطور موقت در استرالیا بمانند.

• برای درخواست این ویزا باید دارای شرایط زیر باشید:

*فرزند واجد شرایطی داشته باشید که شهروند مستقر استرالیا ، اقامت دائم استرالیا یا شهروند واجد شرایط نیوزیلند باشد.

*به اندازه کافی پیر باشید که حقوق بازنشستگی سالمند استرالیا را دریافت کنید

در استرالیا باشید

*هنگام درخواست این ویزا از ویزای والدین حمایت شده (موقت) (زیر کلاس 870) برخوردار نباشید

امکاناتی که این ویزا به شما میدهد شامل موارد زیر است:

*تا 2 سال در استرالیا زندگی کنید

*کار و تحصیل در استرالیا (شما پشتیبانی دولتی دریافت نخواهید کرد)

*برای ویزای والدین مشارکت دائم (زیرمجموعه 864) اقدام کنید

• مدت اعتبار ویزا

این ویزای موقتی است. می توانید 2 سال در استرالیا بمانید.

• هزینه ویزا

این ویزا از 33،285 AUD هزینه دارد.

شما این ویزا را در 2 قسمت به نام اقساط پرداخت می کنید.هنگام درخواست ، قسط اول را پرداخت کنید. در صورت پذیرش درخواست از شما قسط دوم را پرداخت کنید. همچنین ممکن است هزینه های دیگری را برای بررسی های بهداشتی ، گواهینامه های پلیس و بیومتریک بپردازید.

مدت زمان مورد نیاز برای پذیرش ویزا

مشخص نیست

11. ویزای والدین مسن مشارکتی(زیر کلاس 864)

این ویزای دائم به والدین سالخورده شهروند مستقر استرالیا ، اقامت دائم استرالیا یا شهروند واجد شرایط نیوزیلند اجازه اقامت در استرالیا را می دهد.

• برای درخواست این ویزا باید دارای شرایط زیر باشید:

شرایط دریافت این ویزا مانند ویزای والدین مسن مشارکتی (موقت) (زیر کلاس 884) است.با این تفاوت که در هنگام درخواست این ویزا از هنگام درخواست این ویزا، از ویزای والدین حمایت شده (موقت) (زیر کلاس 870) برخوردار نباشید

• امکاناتی که این ویزا به شما میدهد شامل موارد زیر است:

*اقامت دائم در استرالیا

*کار و تحصیل در استرالیا

*ثبت نام در طرح مراقبت های بهداشت عمومی استرالیا

• مدت اعتبار ویزا

این ویزای دائمی است

• هزینه ویزا

این ویزا از 47،775 AUD هزینه دارد.

شما این ویزا را در 2 قسط پرداخت می کنید. هنگام درخواست ، قسط اول را پرداخت کنید. در صورت پذیرش درخواست از شما، قسط دوم را پرداخت کنید. همچنین ممکن است هزینه های دیگری را برای بررسی های بهداشتی ، گواهینامه های پلیس و بیومتریک بپردازید.

مدت زمان مورد نیاز برای پذیرش ویزا

به دلیل تقاضای زیاد مهاجرت به استرالیا از طریق ویزای خانوادگی مدت زمان پذیرش این ویزا مشخص نیست

12. ویزا والدین مشارکتی (موقت)(زیر کلاس 173)

یکی از روش های مهاجرت به استرالیا از طریق ویزای خانوادگی است. این ویزای موقت، به والدین یک شهروند مستقر استرالیا ، اقامت دائم استرالیا یا شهروند واجد شرایط نیوزیلند اجازه می دهد تا به طور موقت در استرالیا بمانند.

• برای درخواست این ویزا باید دارای شرایط زیر باشید:

*توسط فرزند واجد شرایط که یک شهروند استرالیایی مستقر ، ساکن دائم استرالیا یا شهروند واجد شرایط نیوزیلند باشد ، حمایت مالی شوید

*آزمون تعادل خانواده را بدهید

*هنگام درخواست این ویزا از ویزای والدین حمایت شده (موقت) (زیر کلاس 870) برخوردار نباشید

• امکاناتی که این ویزا به شما میدهد شامل موارد زیر است

*تا 2 سال در استرالیا زندگی کنید

*کار و تحصیل در استرالیا (شما پشتیبانی دولتی دریافت نخواهید کرد)

*ثبت نام در طرح مراقبت های بهداشت عمومی استرالیا

*برای ویزای والدین مشارکتی دائم (زیر کلاس 143) اقدام کنید

• مدت اعتبار ویزا

این ویزای موقتی است. می توانید 2 سال در استرالیا بمانید.شما می توانید ظرف دو سال هر چقدر که میخواهید به استرالیا و خارج از استرالیا سفر کنید

• هزینه ویزا

این ویزا از 31،930 AUD هزینه دارد.

شما این ویزا را در 2 قسط پرداخت می کنید.هنگام درخواست ، قسط اول را پرداخت کنید. در صورت پذیرش درخواست از شما، قسط دوم را پرداخت کنید. همچنین ممکن است هزینه های دیگری را برای بررسی های بهداشتی ، گواهینامه های پلیس و بیومتریک بپردازید.

مدت زمان مورد نیاز برای پذیرش ویزا

به دلیل تقاضای زیاد مهاجرت به استرالیا از طریق ویزای خانوادگی مدت زمان پذیرش این ویزا مشخص نیست

13. ویزای والدین مشارکتی(زیر کلاس 143)

ویزای والدین مشارکتی استرالیا

این ویزای دائم اجازه می دهد تا والدین یک شهروند مستقر استرالیایی ، ساکن دائم استرالیا در استرالیا یا شهروند واجد شرایط نیوزیلند به استرالیا نقل مکان کنند.

• برای درخواست این ویزا باید دارای شرایط زیر باشید:

*هنگام پذیرش ویزا در خارج از استرالیا باشید

*فرزند واجد شرایطی داشته باشید که تابعیت مستقر در استرالیا ، اقامت دائم یا شهروند واجد شرایط نیوزیلند باشد ، مگر اینکه شما در این مورد درخواست بازنشستگی کنید

*آزمون تعادل خانواده را بدهید

*اطمینان از پشتیبانی مالی داشته باشید ، مگر اینکه متقاضی بازنشستگی باشید

*هنگام درخواست این ویزا از ویزای والدین حمایت شده (موقت) (زیر کلاس 870) برخوردار نباشید

• مدت اعتبار ویزا

این ویزای دائمی است

• هزینه ویزا

این ویزا از 47،755 AUD هزینه دارد. شرایط پرداخت اقساطی این ویزا مانند ویزا والدین مشارکتی (موقت)(زیر کلاس 173) است. همچنین ممکن است هزینه های دیگری را برای بررسی های بهداشتی ، گواهینامه های پلیس و بیومتریک بپردازید

• مدت زمان مورد نیاز برای پذیرش ویزا

به دلیل تقاضای زیاد مهاجرت به استرالیا از طریق ویزای خانوادگی مدت زمان پذیرش این ویزا مشخص نیست

14. ویزای کودک وابسته(زیر کلاس 445)

ویزای کودک وابسته

یکی از انواع مهاجرت به استرالیا از طریق ویزای خانوادگی است. این ویزا به کودک اجازه می دهد تا بطور موقت در استرالیا بماند، در حالی که درخواست ویزای دائم والدین او تایید میشود. کودک هنگام ارسال درخواست ویزا می تواند در استرالیا یا خارج از کشور باشد.

• امکاناتی که این ویزا به کودک میدهد شامل موارد زیر است

*تا زمان تصمیم گیری در مورد درخواست ویزای شریک دائمی والدینشان ، به استرالیا برود یا بماند

*سفر به و از استرالیا

*کار و تحصیل در استرالیا

هنگامی که کودک این ویزا را دریافت کرد ، باید متقاضی شود تا به ویزای شریک دائم والدین خود اضافه شود.

• مدت اعتبار ویزا

این ویزای موقتی است.کودک می تواند بماند تا اینکه در مورد ویزای دائمی والدینشان تصمیم گیری شود

هزینه ویزا

ویزای متقاضی اصلی 2،665 AUD است.

• مدت زمان مورد نیاز برای پذیرش ویزا

مشخص نیست

15. ویزای روابط خانوادگی شهروند نیوزیلند (زیر کلاس 461)

ویزای روابط خانوادگی شهروند نیوزیلند یکی از روش های مهاجرت به استرالیا از طریق ویزای خانوادگی است. این ویزا برای شخصی است که شهروند نیوزیلند نیست اما عضو خانواده یک شهروند نیوزیلند است. این امکان را به شما می دهد تا پنج سال در استرالیا زندگی و کار کنید.

• امکاناتی که این ویزا به شما میدهد شامل موارد زیر است

*از روزی که ویزا به شما اعطا می کنیم ، 5 سال در استرالیا زندگی ، کار و تحصیل کنید

*سفر به و از استرالیا هر بار که می خواهید، در حالی که ویزا معتبر است

*اگر می خواهید بیشتر بمانید دوباره درخواست کنید

• مدت اعتبار ویزا

این ویزای موقتی است. می توانید 5 سال در استرالیا بمانید. در حالی که ویزا معتبر است می توانید هر زمان که بخواهید به استرالیا سفر کنید

• هزینه ویزا

ویزا برای متقاضی اصلی AUD 365 هزینه دارد. همچنین ممکن است هزینه های دیگری را برای بررسی های بهداشتی ، گواهینامه های پلیس و بیومتریک بپردازید.

مدت زمان مورد نیاز برای پذیرش ویزا

مشخص نیست

16. ویزای بستگان یتیم (زیر کلاس 117)

ویزای بستگان یتیم

این ویزا اجازه می دهد تا کودکی که مجرد است و والدین ندارد یا والدین او فوت کرده اند به استرالیا بیاید و با یکی از بستگان خود زندگی کند. یکی از بهترین روش های مهاجرت به استرالیا از طریق ویزای خانوادگی برای کودکان یتیم است

• برای درخواست این ویزا باید دارای شرایط زیر باشید:

* در سن زیر 18 سال ، مجرد و بدون پدر و مادر باشید

*دارای نسبت خویشاوندی با شهروند استرالیایی ، شهروند واجد شرایط نیوزیلند یا کسی که دارای اقامت دائم استرالیا است

*هنگام درخواست است و پذیرش ویزا ، خارج از استرالیا باشید

• امکاناتی که این ویزا به شما میدهد شامل موارد زیر است

*بطور نامحدود در استرالیا بمانید

*کار و تحصیل در استرالیا مطابق با قوانین استرالیا

*ثبت نام در طرح مراقبت های بهداشت عمومی استرالیا

*در صورت واجد شرایط درخواست تابعیت استرالیا کنید

• مدت اعتبار ویزا

• این ویزای دائمی است

• هزینه ویزا

ویزا برای متقاضی اصلی AUD 1،630 هزینه دارد. همچنین ممکن است هزینه های دیگری را برای بررسی های بهداشتی ، گواهینامه های پلیس و بیومتریک بپردازید.

مدت زمان مورد نیاز برای پذیرش ویزا

مشخص نیست

17. ویزای بستگان یتیم (زیر کلاس 837)

این ویزا اجازه می دهد تا کودکی که مجرد است و اکنون در استرالیا است و والدین ندارد یا والدین او فوت کرده اند به استرالیا بیاید و با یکی از بستگان خود زندگی کند.

تمامی شرایط این ویزا مانند ویزای بستگان یتیم (زیر کلاس 117) است. تنها تفاوت این است که کودک هنگام دادن درخواست باید در استرالیا حضور داشته باشد.

18. ویزای والدین (زیر کلاس 103)

این ویزای دائمی که یکی از روش های مهاجرت به استرالیا از طریق ویزای خانوادگی است، به والدین یک شهروند مستقر استرالیایی ، فرد دارای اقامت دائم استرالیا یا شهروند واجد شرایط نیوزیلند اجازه می دهد تا به استرالیا نقل مکان کنند.

• برای درخواست این ویزا باید دارای شرایط زیر باشید:

در هنگام تصمیم گیری درباره درخواست شما در خارج از استرالیا باشید

یک فرزند واجد شرایط داشته باشید که شهروند استرالیا، ساکن دائم استرالیا یا شهروند واجد شرایط نیوزیلند باشد

• امکاناتی که این ویزا به شما میدهد شامل موارد زیر است

*بطور نامحدود در استرالیا بمانید

*کار و تحصیل در استرالیا

*ثبت نام در طرح مراقبت های بهداشت عمومی استرالیا

*از اعضای خانواده خود حمایت کنید تا به استرالیا بیایند

*در صورت واجد شرایط درخواست تابعیت استرالیا کنید

• مدت اعتبار ویزا

• این ویزای دائمی است

• هزینه ویزا

ویزا برای متقاضی اصلی AUD6،415 هزینه دارد. همچنین ممکن است هزینه های دیگری را برای بررسی های بهداشتی ، گواهینامه های پلیس و بیومتریک بپردازید.

مدت زمان مورد نیاز برای پذیرش ویزا

مشخص نیست

19. ویزا حمایت مالی والدین (موقت)(زیر کلاس 870)

این نوع ویزا، یکی از روش های مهاجرت به استرالیا از طریق ویزای خانوادگی برای ملاقات والدین است. این ویزای موقت به والدین یک شهروند استرالیا ، فرد دارای اقامت دائم استرالیا یا شهروند واجد شرایط نیوزیلند اجازه می دهد تا حداکثر 3 یا 5 سال از استرالیا دیدن کنند.

• برای درخواست این ویزا باید دارای شرایط زیر باشید:

*قبل از اینکه درخواست این ویزا را بدهید ، یک حامی مالی تایید شده داشته باشید

*برای این ویزا به صورت آنلاین اقدام کنید

*درخواست ویزای خود را در مدت 6 ماه پس از تایید حامی مالی خود توسط اداره مهاجرت ایتالیا یا 60 روز پس از اجازه استرالیا برای درخواست ویزا، بدهید

• امکاناتی که این ویزا به شما میدهد شامل موارد زیر است

در هر ویزا حداکثر 3 یا 5 سال به استرالیا مراجعه کنید

در حالی که این ویزا را در اختیار دارید ، نمی توانید در استرالیا کار کنید.

• مدت اعتبار ویزا

این ویزای موقتی است. این ویزا منجر به اقامت دائم نمی شود. هنگامی که این ویزا را دریافت کردید ، نمی توانید از ویزای دائم والدین استفاده کنید.

شما می توانید برای اقامت در استرالیا حداکثر 3 یا 5 سال درخواست کنید.

• هزینه ویزا

5000 AUD برای ویزای حداکثر 3 سال

10،000 AUD برای ویزای حداکثر 5 سال

شما این ویزا را در 2 قسط پرداخت می کنید. هنگام درخواست ، قسط اول را پرداخت کنید. در صورت پذیرش درخواست از شما قسط دوم را پرداخت کنید

مدت زمان مورد نیاز برای پذیرش ویزا

مشخص نیست.

جمع بندی

همانطور که در این مقاله بیان شد مهاجرت به استرالیا از طریق ویزای خانوادگی،گستردگی زیادی داشته و طیف وسیعی از انتخاب ها را پیش روی شما می گذارد. برای دریافت هرگونه مشاوره و راهنمایی در خصوص انتخاب بهترین ویزا متناسب با شرایط و نیاز شما، مشاوران سازمان مهاجرتی تدبیر ساز با سال ها تجربه در ارائه ی ویزای مهاجرت،پاسخگوی شما هستند. استفاده از تخصص ما، طی کردن این راه پر فراز و نشیب را برای شما شیرین و آسانتر میکند.

ایمیل

ایمیل

نقشه

نقشه

تماس

تماس

پیامک

پیامک

Share This